Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Profesjonskamp setter pasienters liv i fare

Norsk Sykepleierforbunds profesjonskamp setter pasienters liv i fare, sier nestleder Mette Nord til Fagbladet. – Operasjonskøen hadde vært mindre hvis hjelpepleiere og helsefagarbeidere fikk nødvendig opplæring i stedet for å bli kastet ut av operasjonsstuene.

Uravstemning for tariffområde Oslo kommune

Her finner du uravstemmingsdokumentet for oppgjøret i Oslo kommune. Medlemmene leverer sin stemme til fagforeningskontoret innen kl. 15.00. 21.juni.

Forhandlinger om pleie- og omsorgsoverenskomsten i gang

Fagforbundet leverte 14. juni krav til NHO Service for ansatte som omfattes av pleie- og omsorgsoverenskomsten.

Inspirerende seksjonsledersamling i SKA

Seksjon kontor og administrasjon hadde samling for seksjonslederne i SKA mandag 11. juni hvor de hadde invitert AOF v/May-Britt Christensen, tidligere lærling Tiril S. Bakke til å snakke om arbeidet med lærlinger.

Dyrepleiere og klinikkasistenter har fått tariffavtale

Det ble forhandlingsløsning i tariffoppgjøret mellom NHO Mat og Landsbruk og Fagforbundet for dyrepleiere og klinikkassistenter.

Privatisering gir kke bedre skoler

ManifestAnalyse lanserer rapporten «Fritt fall. Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen». Her gjennomgår de 20 års erfaring med privatisering av skolesektoren i Sverige, hvor det er mulig å drive skoler som aksjeselskap og hente ut profitt uten begrensninger.

- Kommunen bør ha ansvaret for gravferdsdriften

Humanetisk forbund deler Fagforbundet Oslos syn om at kirken bør la kommunen ha ansvar for gravferdsdriften i Oslo. Men Islamsk råd er positive til at kirken kan overta ansvaret.

Solgte 52 busser til halv pris

En ekstern gransking av Unibuss har avdekket flere grove økonomiske uregelmessigheter i selskapet. Ifølge busselskapet avdekker rapporten grove tilfeller av økonomisk utroskap.

Godt resultat for ansatte innenfor Virke/ HUK-området

Seint i natt kom tariffoppgjøret mellom Fagforbundet og hovedorganisasjonen Virke i mål. - Vi har fått et tilsvarende resultat som i KS og Staten. Dette er vi fornøyde med, spesielt med tanke på sosial dumping. Dette viser seriøsitet, sier forhandlingsleder Kjellfrid Blakstad.

Samling for uføremedlemmer og pensjonisttillitsvalgte.

Pensjonistutvalget avholdt en samling for uføremedlemmer og pensjonisttillitsvalgte 26.april. Pensjonistutvalget er godt fornøyd med samlingen, som viser at det finnes mange aktive uføremedlemmer i organisasjonen og som har et ønske om å delta på aktiviteter som arrangeres.