Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Politisk støttemarkering mot sosial dumping fredag 7. september, fra kl. 11.00 til 11.15.

Fagforbundet i KTP A/S gjennomfører fredag 7. Sept. 2012 politisk støttemarkering mot sosial dumping i helsesektoren.

Streiken på sykehjemmene, mer enn viktig

Streiken i private sykehjem er prinsipielt viktig,fordi det dreier seg om kampen mot tariffhopping, skriver kommentator Torgny Hasås på Fri Fagbevegelse.

Deltid skremmer elever

Jo lengre helsefagelevene er i utdanning, jo mindre lyst får de på yrket, viser en ny undersøkelse.

– Bydelene må få etablere egne tilbud

– I stedet for å bli tvunget til å kjøpe tjeneste fra private, må bydelene i Oslo få mulighet til å etablere egne tilbud når de mener det er best for pasientene, sier Libe Rieber-Mohn i Oslo Ap.

Fagforbundet bekymret for barnehagesituasjonen i Oslo

LO i Oslo var sammen med foreldre fra ”Nei til kutt i barnehagene i bydel Østensjø – foreldreaksjonen”, med å arrangere et møte om situasjonen for barnehagene i Oslo. Fagforbundet var invitert til å si noe om utfordringer for de ansatte og om budsjett situasjonen.Hovedhensikten med møtet skulle også være å bygge nettverk mellom foreldre i barnehager på tvers av bydeler og mellom foreldre og ansatte.

Støtte til sykehjemsstreiken

De streikende sykehjemsansatte i Fagforbundet får stadig nye støtteerklæringer. En samlet fagbevegelse, og politiske partier og støtte fra beboere og pårørende holder streikeviljen opp.

LO-minnestund på Utøya

Unge LO-tillitsvalgte besøkte lørdag 25.august Utøya for å minnes de som ble drept og skadet under massakren 22. juli 2011.

Fagforbundet krever regulering av omsorgsbransjen

– En pølsefabrikk kan stenges med få timers varsel. Men det er uhørt å behandle pasienter som pølser. Den private institusjonen Parat Omsorg skulle ivareta pasienter på vegne av samfunnet.

Sykehjemsansatte frykter for framtida

Privatisering: Åtte nye sykehjem i Oslo skal legges ut på anbud. De ansatte på Uranienborghjemmet fortviler.

Stort streikemøte - stor streikevilje

Til rungende applaus talte forbundsleder Jan Davidsen til streikende helsearbeidere i Oslo mandag kveld. – Alle medlemmer og alle tariffområder er like viktige for Fagforbundet, og streiken dere gjennomfører angår et helt arbeidsliv, sa han.