Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

De eldre er taperne - Oslo trenger et eldreløft

Byrådets budsjett for 2013 mangler den nødvendige satsingen på eldre. Byrådets kutt i bydelsøkonomien, dyrere sykehjemspriser og innføring av Samhandlingsreformen vil gi bydelene og eldreomsorgen store utfordringer.

LO ønsker velkommen til Kvinner kan kurs

Torsdag 18. og fredag 19. oktober inviterer LO til Kvinner Kan-kurs på Folkets Hus i Oslo. Kurset arrangeres i samarbeid med Norsk Folkehjelp og skal gi kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn inspirasjon til å bli aktive og engasjerte deltakere i samfunns- og organisasjonsliv.

Delta iLOs medlemsdebatt – du kan svare allerede nå

Hva mener du skal være LOs viktigste krav til politikerne? Delta i medlemsdebatten foran LO-kongressen og stortingsvalget i 2013.

Besøk fra Russland

I perioden 15. - 21. september hadde Fagforbundet Oslo besøk av 17 tillitsvalgte fra vårt søsterforbund i Moskva.

Velkommen til bibliotekskonferanse

Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Østfold, Oslo og Akershus inviterer alle bibliotekansatte til bibliotekkonferanse i Oslo 6. november kl. 09.00-16.00.

Velkommen til flerkulturelt møtested for kvinner

Tirsdag 25. september l 17.00 –19.00 kommer TV aksjonen 2012, og innlederpå LOs distriktskontor i Hammersborggate 9.

Takk for all støtte i sykehjemsstreiken!

Streiken i NHO-service endte med tvungen lønnsnemnd. Resultatet av nemnda er ikke klart. Fagforbundet Oslo retter en stor takk for støtten våre streikende medlemmer har fått fra andre fagforeninger og forbund, organisasjoner, enkeltpersoner og partier. Kampen for likebehandling og rettferdig pensjon fortsetter.

Streiken stoppet av tvungen lønnsnemd

Streiken i private, kommersielle sykehjem er over. Den varslede sympatistreiken i Oslo kommune blir heller ikke iverksatt. Fagforbundet Oslos medlemmer skal dermed gå på jobb som vanlig igjen.

Stor politisk markering mot sosial dumping

Over 700 medlemmer av Fagforbundet og andre organiserte møtte opp fredag til en markering mot sosial dumping i Borggården foran rådhuset.

Sympatistreik i Oslo kommune

Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved sympatistreik, meldt plassfratredelse for 1461 medlemmer, fordelt på alle bydeler og 8 etater