Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Tidenes verste privatisering

Massiv privatisering er resultatet av budsjettforliket mellom byrådet og FrP. Fagforbundet Oslo demonstrerer utenfor Oslo Rådhus onsdag 5. desember klokka 14.30

Opposisjonen redder botilbud for rusmisbrukere

Forslaget fra byrådet om kraftig kutt i velferdsbudsjettet ble nedstemt i finanskomiteen av opposisjonen i Oslo. Beboere og ansatte ved Hovin omsorgssenter møtte politikerne med kake i gårsdagens møte i Helse- og sosialkomiteen.

«Gått ut på dato», Ødegaard?

Fagforbundet Oslo er bekymret for Oslo kommunes barnehagepolitikk. I en replikk i Dagbladet 22. november konfronterer nestleder Roger Dehlin, byråd Torger Ødegaard på hans manglende vilje til å sikre god nok bemanning i barnehagene.

Nei til kutt i Oslo-budsjettet

5. desember kl 14:30 er Fagforbundet Oslo med på demonstrasjon mot Oslobudsjettet i Borggården foran Rådhuset. De ansatte i kommunale barnehager tas ut i politisk demonstrasjonsstreik.

Frivillig deltid – ikke bare en privatsak

LOs nestleder Gerd Kristiansen svarte et klart nei på spørsmålet om frivillig deltid er en privatsak, skriver Fagbladet.

Vil stoppe salg av Oslo

Fagforeninger i Oslo går sammen mot økt privatisering av barnehager og sykehjem, skriver Dagsavisen.

Bestill arvesølvet nå

Arbeidsmiljøloven er fagbevegelsens arvesølv. Det nyeste heftet fra Manifest - "Forsvar arbeidsmiljøloven" - forklarer hvordan tillitsvalgte trenger og kan bruke loven. Bestill, les, lær og bruk.

Sykehjemsoppgjøret i Rikslønnsnemnda i desember

Fagforbundet har fått melding om at Rikslønnsnemnda behandler Pleie- og omsorgsoverenskomsten den 6. og 7. desember 2012.

Bekymret for helse- og sosialsektoren i Oslo kommune

Fagforbundet Oslo var på deputasjon i Helse- og sosialkomiteen tirsdag 23.oktober, i forbindelse med budsjett for Oslo kommune 2013.

Flere kvinner jobber heltid

I 3. kvartal 2012 var det 27 000 flere heltidssysselsatte kvinner enn på samme tid året før, samtidig som 10 000 færre kvinner jobbet deltid.