Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Fase 2 kurs

Fagforbundet Oslo inviterer tillitsvalgte til Fase 2 kurs

Nytt styre i Seksjon kontor og administrasjon

Fylkeskonferansen for Seksjon kontor og administrasjon (SKA) ble avholdt 01.03.13 på Vika atrium og nytt styre har blitt valgt.

Studie ved Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Hedmark og Fagforbundet er glade for at vi kan presentere innholdet i årsstudiet som vi har jobbet med en stund. Målet er at dette skal bli et fast og varig tilbud. Fagforbundet vil finasiere dette fram til studiet kan komme inn på ordinær ordning for finansiering av studier ved høgskolene. Studiet kan tas som en del av noe annet eller som en selvstendig enhet. HiHm har også en master som dette bygger opp til. Den finansierte Fagforbundet fram til at den kom inn på ordinær finansiering fra staten.

Kontaktinformasjon Fagforbundet Kultur og Fagforbundet Private Ikke-kommersielle virksomheter

Her finner du kontaktinformasjon for leder, nestleder og hovedtillitsvalgte i interimsperioden for Fagforbundet Kultur og Fagforbundet Private Ikke-kommersielle virksomheter

Kontaktinformasjon Fagforening helse og velferd

Her finner du kontaktinformasjon for leder, nestleder og de hovedtillitsvalgte i interimsperioden for Fagforening for helse og velferd

Kontaktinformasjon Fagforbundet forvaltning

Her finner du kontaktinformasjon for leder, nestleder og hovedtillitsvalgte i Fagforbundet forvaltning.

Korrupsjon på norsk (UNIBUSS-saken)

De har mye, men syns ikke at mye er nok. De stjeler fra fellesskapet. De er det korrupte Norge. Tillitsvalgt Jan Erik Skog har sett korrupsjonen på nært hold.

Disse spørsmålene kan gi kjempesøksmål

- Det har i Oslo Vei-saken kommet frem så mange ulike påstander, at vi i Arbeiderpartiet er usikre på hva byrådet som øverste politisk ansvarlig har visst, eller ikke visst, sier Rina Mariann Hansen

-Her kunne det ligget pasienter

- Vi kunne hatt rundt 40 pasienter på denne avdelingen. Knut Sandli, leder i Fagforbundet Aker viser Dagsavisen noe av Aker sykehus sin ubrukte sykehuskapasitet.

Ny fagforeningsstruktur

Det skjer mye arbeid med ny fagforeningsstruktur om dagen. Fem nye fagforeninger etableres, en rekke hovedtillitsvalgte er utpekt, og mange medlemmer blir flyttet til ny fagforening. Her finner du mer informasjon.