Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt

Mari Sanden ble gjenvalgt som leder for fire år, og Anna Elisabeth Uran er valgt som ny 2. nestleder.

Fylkesmøte: -10 år med fagforbundet har vært en suksess

Fagforbundet er snart 10 år og det er i det store og det hele en suksesshistorie, sa medlem i arbeidsutvalget i Fagforbundet, Stein Gulbrandsen i sin innledning.

Medlemmer i Utdanningsetaten tilhører Fagforbundet Barn og oppvekst, Oslo

Er du ansatt i Utdanningsetaten kan du ha mottatt brev om at du tilhører Fagforbundet forvaltning, Oslo. Dette er feil, du har fått tilsendt feil brev.

Spørsmål rundt ny fagforeningsstruktur

Her finner du en oversikt med enrekke spørsmål og svar medlemmer har rundt ny fagforeningsstruktur i Fagforbundet Oslo

Fylkeskonferansen for pensjonister ble avholdt onsdag 27. februar.

Her finner du det nyvalgte utvalget, beretning og forslag til handlingsplan for pensjonist og uførearbeidet til Fagforbundet Oslo de to neste åra.

Fagforbundet Oslo krever ett mer offensivt byråd i integreringspolitikken

Fagforbundet Oslo stilte til høring i Finanskomiteen ang kommunens arbeid med mangfold "oXLo" i forrige uke. Fagforbundet Oslo ønsker en langt mer offensiv arbeidsgiverpolitikk på områder som språkopplæring og jobbtrening.

Delta i årets 8. marstog

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta i Samfundssalen kl fra kl 14.00, og på Youngstorget kl 18.00.

Finse seminaret 2013 13. og 14. mars

Fagforbundet inviterer til vårt årlige studentseminar på Finse. Seminaret er gratis og åpent for alle studenter. Vi dekker reise, opphold på enkeltrom med full losji for alle deltakerne.

Nettverksmøte/frokostmøte arkiv

Seksjon kontor og administrasjon inviterer til en innføring av ”veileder i arkivering av personaldokumentasjon” i forbindelse med nytt HR- system i Oslo kommune-

Fane 2 kurs

Fagforbundet Oslo avholder to kurs i medlemsregistreringssystemet Fane 2 i mars.