Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Kurskatalogen for 2013 er klar

I kurskatalogen finner du en oversikt over de planlagte yrkesfaglige og organisatoriske kursene for 2013.

Kurs: Innføring i INSTA 800, et verktøy for kvalitet på renhold.

Seksjon samferdsel og teknisk inviterer renholdere, renholdsledere, tillitsvalgte til kurs om Insta 800.

Kurs: Hvordan vi kan skape et bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen?

Seksjon samferdsel og teknisk inviterer medlemmene til kurs om hvordan man kan jobbe med HMS for å forbedre arbeidsmiljøet på arbeidsplassen

Kurs i presentasjonsteknikk

Seksjon kontor og administrasjon inviterer medlemmer til kurs i presentasjonsteknikk over to dager i mai og juni.

Solid reallønnsøkning for alle våre medlemmer i Oslo kommune

Fagforbundet Oslo er meget godt fornøyd med resultatet av tariffoppgjøret i Oslo kommune. Oppgjøret gir våre medlemmer 2,55 % i lønnsøkning, eller minimum kr 9700,- med virkning fra 01.05.2013.

Ønsker solidarisk mellomoppgjør i Oslo

KAH krever det samme kronebeløp for både de lavest og de høyest lønte i Oslo kommune. For begge grupper er kravet 12.000 kroner.

KAH har overlevert sitt andre krav til Oslo kommune

KAH krever en solidarisk profil som ivaretar lavlønn og likelønn, og minimum 12 000 kroner til alle ansatte.

De som bærer kulturinstitusjonene

Det er på tide at det tekniske personalet blir synlige i teaterdebatten, skriver Henriette Jevnaker, leder i Film- og teaterteknisk forening.

Møt opp på Youngstorget 1. mai

Fagforbundet Oslo skal også i år ha oppstilling på vår plass i Eva Kolstads gate (I bakken i gamle Pløens gate). Vi møtes fra 11-tida i Eva Kolstads gate. Togavmarsj kl. 12.45: Jens Stoltenberg er hovedtaler

Fagforbundet Oslo har mottatt første krav/tilbud fra Oslo kommune

KAH som Fagforbundet Oslo er en del av leverer sitt krav 2 i morgen kl 12. Oslo kommunes første tilbud finner du vedlagt i saken