Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Fagforbundet Oslo klar for politisk kamp

Representantskapet i Fagforbundet Oslo var samlet til sitt første møte etter Stortingsvalget 2013, og det satte sitt preg på møtet. Odd Hallgeir Larsen fra Fagforbundets forbundsledelse innledet om den politiske situasjonen.

Mindre forskjeller med rødgrønt

De rødgrønne omfordelte 11 prosent fra de rike til de fattige ved hjelp av skattesystemet. Nå vil forskjellene øke, spår LO.

Vil stoppe G4S’ menneskerettsbrudd

Storkonserners støtte til Israels okkupasjon av Palestina skal ikke få fortsette ustraffet, mener en bred allianse av organisasjoner.

Kurs: Hvordan vi kan skape et bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen

Seksjon samferdsel og teknisk inviterer alle yrkesgrupper i Fagforbundet som har behov for mer kunnskap om hvordan man kan jobbe med HMS for å forbedre arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

Kurs: Aktivitørenes dag

Fagforbundet helse og sosial har gleden av å invitere til en spennende temadag for alle aktivitører som er medlemmer i Fagforbundet Oslo, tirsdag 26. november

Kurs: Respekt og hensyn ved livets slutt!

Seksjon helse og sosial har gleden av å invitere til temadag for alle sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere og øvrig helsepersonel, torsdag 9. januar.

Forum for Ungdomstillitsvalgte

Fredag 25. oktober er det forum for ungdomstillitsvalgte. Odd Hallgeir Larsen fra Forbundsstyret og Andreas Halse fra SU innleder til debatt.

Flere midlertidige ansettelser med borgerlig regjering

Arbeidsliv er ikke en del av samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene. Det bekymrer fagbevegelsen. Høyre og KrF mener de borgerlige er enige om mye, blant annet flere midlertidige ansettelser.

Temadag: Kompetanseplaner og kompetanseutvikling på arbeidsplassen.

Kompetanseplaner på alle arbeidsplasser er en strategisk målsetting for Fagforbundet. Vi har gleden av å invitere til en spennende temadag for fagforeningsledere, hovedtillitsvalgte og seksjonsledere i Fagforbundet Oslo.

Yrkesfag og kompetanseutvikling

– Det er de som trenger det mest, som får minst faglig påfyll i kommune-Norge. Det viser en Fafo-rapport bestilt av Fagforbundet.