Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Tøffere politikk overfor Israel

Fagforbundet Oslo jobber for å innføre boikott av Israel, og dette er en av de viktigste sakene våre på landsmøte. AU-medlem Vidar Evje, holdt dette innlegget i landsmøtedebatten

Bredt spekter av tiltak for å møte vold og trusler på arbeidsplassen

Fagforbundet Oslo satte fokus på forebygging mot vold og trusler på arbeidsplassen på landsmøtet

Landsmøtet er igang

Fagforbundets landsmøte startet i dag mandag 11. november og Fagforbundet Oslo har 26 delegater. I tillegg møter tre fra landsstyret, og flere representerer de nasjonale seksjonene.

Grunnbemanningsavtalen i Oslo beholdes

Fagforbundet Oslo ble sammen med utdanningsforbundet i Oslo enige med Oslo kommune om å beholde grunnbemanningsavtalen for barnehagene i Oslo kommune. Den skal være på plass i alle kommunale barnehager igjen fra 1. januar 2014

Vellykket samling med pensjonisttillitsvalgte

22 pensjonisttillitsvalgte var samlet på Scandic Asker Hotell 17.-18. oktober i regi av Fagforbundet Oslos pensjonistutvalg.

Fagforbundet sykehjemsetatens fagforening reagerer:Krevde at assistent måtte snakke norsk hjemme

– For å si det sånn, denne avtalen kan du rive i filler, den gjelder ikke. Kontrakten er ubrukelig og ikke akseptabel i det hele tatt sier leder Liv Andreassen til Fagbladet. Et av punktene var: «Den ansatte er inneforstått med at hun/han også må praktisere norsk hjemme og i det private området.»

Fagforbundet kultur, Oslo: – Byrådet taler med to tunger

Først ville Kulturetaten i Oslo legge ned bibliotekfilialer på grunn av tøffe kutt i neste års kulturbudsjett. Byrådet avviser derimot at filialene skal legges ned. Men mer penger får de ikke

Kurs: Innføring i INSTA 800, et verktøy for kvalitet på renhold.

Fagforbundet Oslo, Seksjon Samferdsel og teknisk, inviterer renholdere, renholdsledere, tillitsvalgte til kurs om INSTA 800

Bydeler valgt for salg/konkurranseutsetting av kommunale barnehager

Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning har nå kommet frem til å begrense dette til tre bydeler. Disse tre er bydelene Søndre Nordstrand, Alna og Vestre Aker. Hvilke barnehager som omfattes er ikke avklart.

”Lindeberg-saken”

Fagforbundet Oslo har registrert at det er stor politisk aktivitet rundt denne saken, både i fagbevegelsen og i bystyret. Med den behandling saken og arbeidstakeren har fått av den politiske og administrative ledelsen i Oslo kommune, er det helt forståelig og bra at den vekker både harme og behov for å engasjere seg.