Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

- Sosial dumping sprer seg til flere bransjer (Aftenposten)

20 tiltak og tre handlingsplaner satte den forrige, rødgrønne Regjeringen inn mot sosial dumping. Likevel øker problemet. Nå vil LO ha nye tiltak.

Tariffoppgjøret Oslo kommune 2014 igang

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av overleverte mandag 8. april, våre første krav i tariffoppgjøret 2014 til Oslo kommune. Forhandlingsfristen er 30. april ved midnatt.

Enighet i første runde i Spekter

De innledende forhandlingene i Spekter (A-delen) ble sluttført en liten time før midnatt mandag. Resultatet ble et lønnstillegg lik frontfagets. - Det var mange utfordringer, men ryddige forhandlinger tok oss i mål, sier forhandlingsleder Eivind Gran.

Lover kamp mot barnehageprivatisering

Oslo kommune starter salgsprosessen av 10 barnehager i Oslo. Foreldrene lover imidlertid byrådet kamp til døra.

Vil ha 59 nye brannmenn i Oslo

Oslo Brannkorpsforening mener det må være 61 brannmenn på vakt. For å få dette til trenger de 59 nye brannmenn.

Ti barnehager ut – Arbeidstilsynet inn

Norlandia vunnet konkurransen om å drifte tre barnehager i hovedstaden. Fagforbundet i Oslo mener det ikke har vært reell konkurranse. Nå skal ti kommunale barnehager selges. Fagforbundet vil kontakte Arbeidstilsynet.

10 barnehager med 576 barn legges ut for salg

Etter den mislykkede konkurranseutsettingen av syv barnehager har Oslo kommune i dag varslet hvilke 10 barnehager de ønsker å selge. De foreslåtte barnehagene omfatter 576 plasser i bydelene Alna, Vestre Aker og Søndre Nordstrand.

Oslo- mesterskapet 2014

Det ble konkurrert i fagkategoriene helsefagarbeidere, barne og ungdomsarbeidere og ambulansearbeidere. Mesterskapet er et samarbeid mellom ressursskolen ved Ulsrud vgs, Bli Helsefagarbeider og Fagforbundet.

– En utrolig råtten håndtering

Menighetsrådet på Torshov legger ned barnehage. Foreldre og ansatte føler seg overkjørt.

Nyheter fra faggruppe økonomi

I denne månedens nyhetsbrev fra Fagforbundets faggruppe for økonomi kan du lese mer om bl. a tariffoppgjøret, differensiert arbeidsgiveravgift og konkurranseutsetting.