Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Blogg fra Palestina: lederen for ungdomsutvalget rapporterer

Liz Aslaksen som er en av Fagforbundets Palestina-ambassadører og ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Oslo blogger fra Palestina denne uka. Hun befinner seg nå i Øst-Jerusalem, hvor hun har møtt samarbeidspartnere og frivillige organisasjoner.

Fagforbundets høringssvar Campus Oslo

- Oslo Universitetssykehus sine planer for et nytt sykehus er ett luftslott, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Anna Elisabeth Uran. Fagforbundet Oslo har nå levert sitt høringssvar om Oslos sykehusplaner, gjennom vårt koordineringsledd for Helse Sør-Øst

Nå skal de ansatte i hjemmetjenesten slippe stoppeklokka

Leder for Fagforbundet pleie og omsorg, Siri Follerås tror tillitsreformen vil være et stort framskritt for både ansatte og brukere.- Med tillitsreformen vil de ansatte fortsatt ha tilmålt tid, men de vil ha større mulighet for å gjøre egne faglige vurderinger.

Nye barnehager står tomme

Mens barn står i kø for å få barnehageplass, blir nybygde barnehageavdelinger i Oslo stående tomme. Grunnen er at byrådet ikke vil gi penger til å drive de nye, større avdelingene.

Salget av Oslo-barnehager: Selges med sinte foreldre (Dagsavisen)

BARNEHAGER: I dag utløper fristen for å legge inn bud på de ti kommunale barnehagene som byrådet i Oslo vil selge. Rasende foreldre følger med på kjøpet.

Kurs i Presentasjonsteknikk

Mandag 24. november 2014, kl. 0900 - 1500 arrangeres det kurs i presentasjonsteknikk. Målgruppa er medlemmer innenfor kontor og administrasjon.

Nå skal de ansatte i hjemmetjenesten slippe stoppeklokka (Fagbladet)

Fem ganger i døgnet får Gunnar Clausen hjelp av hjemmetjenesten. Nå kan han glede seg til at de snart kan legge vekk stoppeklokka.

- Katastrofalt for arbeidsmiljøet

- Skulle jeg jobbet mer, er det klart det vil gå utover familie og helse, sier hjelpepleier Kathrine Forsdahl til Dagsavisen.

– Uloba må rydde opp

Fagforbundets leder, Mette Nord, forventer at arbeidsgiveren har den kunnskapen som skal til for å regne ut og etterbetale manglende overtidsbetaling.

Folk flest må ta regninga

FrP og Høyre vil slanke og effektivisere offentlig sektor. Fagforbundet mener finansminister Siv Jensen ofrer velferdstjenester av god kvalitet, til fordel for symbolkutt.