Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Organisasjonsfaglige kurs

Her er de organisasjonsfaglige kursene for neste årsmøteperiode. De yrkesfaglige kursene blir vedtatt på seksjonskonferansene 19. mars

Skrinlegger planene om nytt stort sykehus i Oslo

Fagforbundet Oslo anser dette som å være i tråd med vårt høringssvar, og håper dette vil bane vei for ny Storbylegevakt tilknyttet Oslo Universitetssykehus på Ullevål, og et lokalsykehus på Oslo Øst.

Fagforbundet Oslo har tilsluttet seg markeringene mot Pegida

Vår seksjonsleder for SKKO, Randi Færevik forteller i Aftenposten hvorfor hun demonstrerer mot Pegida hver mandag, av samme grunner som Fagforbundet Oslo

Brev til bystyret: Vil ha en løsning for alle berørte

Fagforbundet Oslo krever avklaring på hvordan byrådet vil sikre AFP for alle ansatte som mister disse rettighetene ved virksomhetsoverdragelse

Krever en god løsning for de ansatte i kommende virksomhetsoverdragelser

Fagforbundet Oslo vil forfølge byrådets uttalelser for å avklare om Oslo kommune framover vil utvise større velvilje og skjønn for ansatte som mister sine pensjonsrettigheter.

Må jobbe fem år ekstra etter konkurranseutsetting

Hjelpepleierne Karin Rones og Anne Karin Nilsen skulle gå av som 62-åringer etter et langt arbeidsliv i Oslo kommune. Så ble sykehjemmet konkurranseutsatt.

Byråd får kritikk etter omstridt barnehagesalg

Anniken Hauglie (H) forsøker å dytte ansvaret for den omstridte privatiseringen fra seg, mener Andreas Halse (Ap).

Mekling i Norlandiaoppgjøret

Det ble brudd i bistandsforhandlingene med Norlandia Care Group AS om tariffavtale for barnehager, sykehjem og sykehotell. Dermed går oppgjøret til Riksmekleren. I Norlandiabarnehagene er det de ansattes pensjonsrettigheter som står på spill.

Topplønn for private hjelpepleiere i hjemmetjenesten: 301.577 kroner

Elias tjener mindre enn tenåringer på McDonalds. Topplønn for hjelpepleiere i tariffavtalen med NHO er 301 577 kroner. I Oslo kommune kan man oppnå 417 800 kroner.

Fagforbundet Oslo ønsker storbylegevakten ved Ullevål sykehus

Det slås fast i Fagforbundets høringssvar til prosjekt Storbylegevakt i Oslo