Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Det rød-grønne byrådet rydder opp

Kjennetegnet til det forrige byrådet var kutt, kutt, kutt, skriver leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden i ett innlegg hos Nye meninger

TARIFFOPPGJØRET OSLO KOMMUNE 2016 IGANG

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av overleverte torsdag 14. april, våre første krav i tariffoppgjøret 2016 til Oslo kommune.

Vil kjempe mot økte lønnsforskjeller

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, sier til vil ha et løft for fagarbeiderne og dem med lavest lønn. Det er en solidarisk lønnspolitikk for oss

Yrkesfaglig frokostseminar 3. mai:Om veien videre for folkebiblioteket.

Hva ønsker politikerne? Hva skal bibliotekene være?

Tariff 2016: Elektronisk stemming mulig i oppgjøret

For første gang kan medlemmene velge mellom å stemme med SMS-tekstmelding, på nett eller ved å sende inn papirstemmeseddel per post. Den stemmeberettigede kan som før stemme ja, nei eller blankt til det framlagte forslaget.

Helseforetakene sier opp avtale med Orange Helse

Tre helseforetak sier opp rammeavtalen med bemanningsbyrået Orange Helse. Grunnen er alvorlige brudd på lønnsbestemmelser og arbeidsmiljøloven.

Madserudhjemmet til kommunen

Det ble jubel på sykehjemmet, med kake og feiring for ansatte og tillitsvalgte da det ble klart at Madserud sykehjem rekommunaliseres

Første krav til Oslo kommune leveres 14. april

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av vil overlevere våre første krav i tariffoppgjøret 2016 til Oslo kommune torsdag 14. april. Forhandlingsfristen er 30. april ved midnatt.

Fagforbundet forsvarer ulempetillegg

Endringene av tariffavtalene som NHO Service ønsker, kan ødelegge de samme avtalene, advarer Fagforbundet.

Lønnsoppgjøret for sykehus og teater begynner

Lønnsoppgjøret for Spekter-området, som omfatter blant annet sykehusene og teater og orkester begynner 5. april.