Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

IKT-nettverket møtte Robert Steen

Fagforbundet Oslos nettverk for IKT-ansatte utfordret finansbyråd Robert Steen (Ap) til å benytte de ansattes kompetanse for å digitalisere Oslo kommune.

Hva er rekommunalisering - og hvem har gjort det?

Stadig flere kommuner som har konkurranseutsatt velferdstjenester, ser at det lønner seg å ta dem tilbake i egenregi - såkalt rekommunalisering. Se hvilke kommuner som har tatt og som skal ta tilbake tjenestene!

Pasienter og ansattes sikkerhet kommer først.

Fagforbundet Oslo krever at  strakstiltak iverksettes for å ivareta sikkerheten og arbeidsmiljøet på Regional sikkerhetsavdeling, Dikemark.

Økt oppslutning i uravstemningen

Nesten 90% av de som stemte, sa ja til forhandlingsresultatet i Oslo kommune

Nå skal Oslo nye teater slippe kutt

– Jeg kommer ikke til å be styret om å nedbemanne eller kutte mer, sier Rina Mariann Hansen (Ap), kulturbyråd i Oslo kommune.

Kurs: Med hodet kaldt og hjerte foran. Gode fagfolk vokser med et smil om munnen

Seksjon Helse og sosial i Fagforbundet Oslo har gleden av å invitere deg til en dag du ikke kommer til å glemme med det første, med Bianca Simensen.

Tverrfaglighet, mangfold og samhold

"Dessverre ser vi at man i kommunehelsetjenesten i dag velger helsefagarbeiderne bort. I kommune etter kommune ser vi at helsefagarbeider- og hjelpepleierstillinger i hopetall blir omgjort sykepleierstillinger, uten at det ligger noen faglig vurdering bak."

Får likevel pensjon for ekstravakter

Oslo kommune legger om sin urettferdige praksis, og kommer nå til å regne ekstravakter inn i pensjonsopptjeningen.

Sammenbrudd for ny offentlig tjenestepensjon

Forhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene og Arbeids- og sosialdepartementet brøt sammen i dag formiddag 3. mai.

Fornøyd med at vi kom fram til en forhandlingsløsning

Oppgjøret gir Fagforbundets medlemmer 2 % i lønnsøkning, eller minimum kr 8500, med virkning fra 01.05.2016.