Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Tariff2006: Tariffmelding nr. 11

Meklingen tok pause mandag kveld, og fortsetter tirsdag.

Tariff2006: Tariffmelding nr. 10

Meklingsmøte avholdt 18. mai uten resultat, meklingen fortsetter fram til 23. mai.

Tariff2006: Pressemelding om tariffoppgjøret

Fagforbundet Oslo er klare til streik. Første streikeuttak ble i dag levert Oslo kommune.

Tariff2006: Første streikeuttak

Fagforbundet Oslo har i dag varslet kommunen om hvem som vil bli tatt ut i streik i første omgang. Hele lista kan ses her.

Nytt nr 19 - 2006: Meklingen er i gang

Meklingen i Oslo kommune er i gang, og Fagforbundet har startet en stor informasjonskampanje om lønnsoppgjøret.

Tariff2006: Tariffmelding nr. 9

Meklingen fortsetter.

Tariff2006: Tariffmelding nr. 8

Meklingen har begynt

Tariff2006: En liten streikeguide

Meklingen i Oslo kommunen begynner på mandag. Siden det fortsatt er uvisst hva som kommer til å skje, har Fagforbundet Oslo utarbeidet en liten streikeguide med informasjon om hvordan man forholder seg under en eventuell streik.