Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Nærmer oss 34000 medlemmer

I månedskiftet april/mai hadde Fagforbundet Oslo 33 945 medlemmer. Det er en økning på 270 medlemmer siden årsskiftet

- Et bra resultat

Fagforbundet i Sporveien og KTP enige i lønnsoppgjøret. Resultatet av forhandlingene innebærer at alle får et generelt tillegg samt et ekstra trinn for de lavtlønte.

Følg reglene for innkjøp

Seksjonsleder for Samferdsel og teknisk i Fagforbundet i Oslo, Jan-Edvard Monsrud, etterspør hvorfor Kommunerevisjonen gang på gang avdekker brudd på innkjøpsreglementet i dette innlegget i Aftenposten Aften 2. mai

KAH brøt forhandlingene i Oslo kommune

KAH (Kommuneansattes Hovedsammenslutning) har brutt forhandlingene med Oslo kommune. Oslo kommunes krav om full lokal lønnsdannelse er det alvorligste angrepet på overenskomsten vi har opplevd i senere tid. Les hele pressemeldingen

Brudd i tariffoppgjøret i Oslo kommune

Det er brudd i forhandlingene i Oslo kommune. Oppgjøret går til mekling hos Riksmeklingsmannen.

Slåss for lønn å leve av

Det er harde fronter i lønnsoppgjøret i Oslo Kommune: - Dette handler om at voksne folk skal kunne brødfø seg selv, sier Arne Halaas i Fagforbundet til Klassekampen.

Forhandlingene fortsetter i Oslo kommune

KAH har nå levert sitt dok 4 som svar på kommunens krav-tilbud 3. Neste forhandlingsmøte blir onsdag 30. april kl 11.00

KAH har levert sitt kravdokument nr 3

Tariffoppgjøret Oslo kommune fortsetter, og KAH (Kommuneansattes hovedsammenslutning) har konkretisert flere krav i Dok 3. Neste forhandlingsmøte er tirsdag 29. april kl 13.00.

1. mai 2008

1. mai er vår internasjonale solidaritetsdag. Fagforbundet Oslo henstiller til alle om å møte på Youngstorget. Vi skal nok en gang være den største seksjonen i toget.

Business kveler sykehusene

Feilspor: De fleste er interessert i bedre kostnadsinformasjon for å få bedre beslutninger om offentlig ressursbruk. Det er naivt å tro at forretningsregnskap gir tilstrekkelig kostnadsinformasjon til slike beslutninger.