Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Nytt fra Fagforbundet nr 17

I nytt nr 17 kan du lese mer om tariffoppgjøret, pensjonsoppgjøret, nytt solidaritetsalternativ, UNIOs streik, flere yrkeshemmede, rus/psykiatrikonferanse og mye mer

Program for "Mellom alle stoler"

Konferanse om rus og psykiatri i hovedstaden 9. juni 2008. Oslo kongressenter, Folkets hus. Konferansen er åpen for alle interesserte. Programmet finner du her

Betydelig løft for minste-pensjonister og unge uføre

- Dette er et historisk løft for enslige minstepensjonister og unge uføre. Det er et svært godt oppgjør for pensjonister og alle andre som får sine inntekter regulert gjennom folketrygdens grunnbeløp, sier statsminister Jens Stoltenberg .

Uravstemningsdokumentet Oslo kommune

Her finner dere uravstemningsdokumentet for tariffoppgjøret i Oslo kommune som er sendt til trykking. Dokumentet med stemmeseddel skal være stemmeberettigede medlemmer i tariffområdet Oslo kommune i hende i løpet av neste uke.

Forhandlingene i Spekter Helse fortsetter

Partene i Spekter-oppgjøret møttes igjen i dag klokka 10.00. Arbeidsgiverforeningen Spekter overleverte tilbud til LO-forbundene i Spekter.

Takk for god innsats

Fagforbundet Oslo vil allerede nå rette en stor takk til våre kommunale fagforeninger for jobben som er gjort i forbindelse med tariffoppgjøret.

Mellom alle stoler

Mandag 9. juni arrangerer Fagforbundet Oslo en konferanse om rus og psykiatri og hvor veien går videre etter omorganiseringene som nå skjer som følge av først og fremst Hovedstadsprosessen.

Meklingen pågår (kl. 19.50)

Meklingen i oppgjøret i Oslo kommune fortsetter, snart 44 timer på overtid. Det er meklingsmannen som er den eneste som uttaler seg om innholdet i Oslo-meklingen.

90% takker nei til Bussbarnehagen

Aftenposten skriver om gigantbarnehagen på Bredtvedt som skal skal løse barnehagemangelen, men foreldre sier nei til å busse barna sine til barnehagen

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 16

I Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 16 kan du lese mer om tariffoppgjøret, viktig seier i retten om turnustid, rus/psykiatrikonferanse, kamp mot telt i asylmottak og litt til