Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

8700 kroner til de sporveisansatte

Mellomoppgjøret for de sporveisansatte i Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) gir alle til og med lønnstrinn 32 et generelt tillegg på 8700 kroner.

Mellomoppgjøret i Oslo kommune i gang

KAH (Kommuneansattes hovedorganisasjon) som Fagforbundet Oslo er en del av overleverte fredag 17. april sine første krav til Oslo kommune.

Nett-Nytt fra seksjon helse- og sosial

Her finner du lenker til aktuelle helse- og sosialsaker, som ernæring, HIV,ruspolitikk, nye ambulanser og mye mer

Nytt fra Fagforbundet Oslo nr 9

I denne ukens nytt kan du bl. a. lese mer om redusert arbeidstid i tredelte skift, resultatene av fylkesmøtet, svart arbeid, bruk av konsulentselskaper og Nasjonal Transportplan

Alle uttalelser vedtatt av fylkesmøtet

Fylkesmøtet vedtok uttalelser på situasjonen i Midt-Østen, miljø, lærlinger, sosial boligbygging, pensjon og sykehuspolitikk

Forsvar offentlig pensjon! Vi har mye å miste!

Fagforbundet Oslo har tilsluttet seg aksjonen Forsvar offentlig pensjon, og oppfordrer alle fagforeninger til å gjøre det

En bedre sykehuspolitikk

Fagforbundet Oslo vedtok på sitt fylkesmøte at de rød-grønne partiene tar ett oppgjør med sin egen sykehuspolitikk og begrenser markedstenkningen som preger helseforetakene i dag

Nytt fylkesstyre er valgt

Fagforbundet Oslo har avholdt valg av nytt fylkesstyret og andre tillitsverv i fylket for perioden 2009-2011

Godt fundament for framtidas ambulansetjeneste

I dag la arbeidsgruppa som har gjennomgått de prehospitale tjenestene, fram sin rapport. Den gir de prehospitale tjenestene en god og framtidsrettet plattform.

Fylkesmøtet er i gang

Mari Sanden åpnet fylkesmøtet til Fagforbundet Oslo på Quality Hotel Gardermoen etter et underholdningsinnslag av Gisle Børge Styve trio. Ca 175 delegater og gjester er samlet i to dager for å vedta ny politikk og nye tillitsvalgte for den kommende toårsperioden.