Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Kurset som alltid er like populært

24 april avholdt seksjon kontor og administrasjon kurset "Skriv så tante Augusta forstår deg". Igjen så var det langt flere søkere enn deltagere om kunne få plass,

Møte hos riksmeklingsmannen

Partene hadde møte hos Riksmeklingsmannen 4. mai, og det er avtalt at meklingen fortsetter fra 18. mai kl 12.00. og avsluttes innen midnatt den 26. mai.

- Føler oss som lokkeduer (Aftenposten)

Sjåfører alene på jobb føler seg veldig utsatte og utrygge, sier Oslo Sporveiers Arbeiderforening. Nå håper de at lovskjerping bidrar til å fjerne pengeveskene

Nytt fra Fagforbundet oslo nr 12

I nytt nr 12 kan du lese mer om tariffoppgjøret, omorganisering i rusmiddeletaten, kritikk av Oslo kommunes anbudshåndtering, og LO som setter fokus på markedsstyring i det offentlige.

Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

I dag kl 14 brøt de fire forhandlingssammenslutningene forhandlingene med Oslo kommune. Både pensjonsspørsmålet og økonomien er uavklart sier leder i fagforbundet oslo, Mari Sanden.

Mellomoppgjøret i Oslo kommune fortsetter

Både KAH og Oslo kommune har levert nye krav og tilbud

Barneby trenger penger (Fagbladet)

Fagforbundets barnebyer i Angola er ferdigbygd. Men en ny utfordring venter. Hvor skal pengene til driften av barnebyen komme fra?

1. mai i Oslo

Fagforbundet Oslo oppfordrer alle medlemmer til å delta på årets 1. mai arrangement på Yougstorget. Hovedtalere i år er Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen og hovedparolen er " Ett nytt rød-grønt flertall"

Å mate den sultne hund med hundens hale

I dette innlegget fra Aften advarer ansatte ved Oppsøkende tjeneste sterkt om at omorganiseringen i Rusmiddeletaten kan svekke rusforebygging og oppsøkende tjenester i Oslo

Andre krav overlevert Oslo komune

KAH (Kommuneansattes hovedorganisasjon) som Fagforbundet Oslo er en del av overleverte tirsdag 28. april sitt andre krav til Oslo kommune.