Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Kurs om "Eldreråd i arbeide" 29 mars

Hensikten med kurset var og øke kompetansen for pensjonisttillitsvalgte om oppgaver og arbeide i eldrerådene.

Første krav i tariffoppgjøret overlevert Oslo kommune

Kommuneansattes Hovedsammenslutning i Oslo (KAH) som Fagforbundet Oslo er en del av, presenterte klokken 14.00 onsdag sitt første kravsdokument til Oslo kommune.

Kurskatalogen 2011 er klar

I kurskatalogen finner du en oversikt over de planlagte yrkesfaglige og organisatoriske kursene for 2011

Lønnsoppgjøret i tariffområdet Oslo kommune nærmer seg!

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er endel av, overleverer våre første krav i 2011 til Oslo kommune 27. april kl 14.00.

Stell og vedlikehold, verneutstyr og arbeidsteknikk ved bruk av motorsag

Seksjon samferdsel og teknisk inviterer medlemmer i Fagforbundet som bruker motorsag sporadisk i jobben, eller de som ønsker å hogge egen ved på en sikker måte.

Ny Dato: Innføring i ny pensjonsreform

Kurset er for tillitsvalgte og gir en innføring i den nye pensjonsreformen. Hvilke valg har en ansatt tilknyttet den offentlige tjenestepensjon og hvilke konsekvenser har valgene.

- Glad Oslo-politikerne tar opp sykehusøkonomi

I et forslag fra Helse Sør-Øst legges det opp til budsjettkutt på over en halv milliard kroner for sykehusene i Oslo. Fagforbundet Oslo støtter Oslo-politikerne som nå reagerer på forslaget.

Fagforbundet Oslos tilsvar til vedtak fattet av styret til Fagforbundet Aker Universitetssykehus

Fagforbundet Oslo kommenterer vedtak fattet av styret i avd. 651 Fagforbundet Aker Universitetssykehus 13. april vedrørende styrets innstilling til ledervalget på ekstraordinært årsmøte i Fagforbundet Aker.

Hele Norges helsefagarbeider

Seksjon helse- og sosial er i gang med å få inn gode kandidater fra Oslo. Bruk gjerne nettsidene til å nominere aktuelle kandidater.

Åpent møte om "New Public Management" 6. april kl. 17.00 på P-hotels i Grensen 19

"Hva kan overlates til kommersielle aktører?" Innledere er Rolf Rønning fra Høyskolen Lillehammer og Mari Sanden fra Fagforbundet Oslo. Politikerpanel med Rina Mariann Hansen, Oslo Ap, Andreas Behring, Oslo SV og Bjørnar Moxnes, Rødt Oslo.