Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Oslo pensjonsforsikring vinner pris femte året på rad

OPF er kåret til beste norske pensjonsforvalter av IPE European Pension Fund Award. Det er femte året på rad OPF vinner utmerkelsen. - Vi er godt fornøyd med at pensjonsforvalteren for mange av våre medlemmer, får denne hedersprisen for god drift, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

Årsmøte i Fagforbundet Oslo

Torsdag 29. mars var rundt 150 tillitsvalgte samla i Oslo for Fagforbundet Oslos årsmøte. En av Oslos fremste visesangere gjennom mange år, Kari Svendsen åpnet møtet og slo an stemninga.

København må rengjøres før gatene i Oslo kan feies

Maskiner som brukes til vårrengjøringen av København, skal også vaske og feie Oslos sentrumsgater. Anbudet er solgt viderer, så nå feies ikke gatene i Oslo selv om våren er kommet

Kurskatalogen 2012

Kurskatalogen for 2012 med organisatoriske og yrkesfaglige kurs ble behandlet på årsmøtet 28 mars og er nå klar

Åpnet konferanse om sosial dumping

Kampen om sosial dumping er en kamp som går til kjernen i den norske velferdsmodellen, sa forbundsleder Jan Davidsen da han holdt innledningsforedraget på Res Publicas konferanse i Oslo i dag.

Fagforbundet Oslo ruster seg for framtida!

For å gi medlemmene et bedre tilbud har Fagforbundet Oslo satt i gang en prosess der vi ser på om fagforeningene er organisert på riktig måte. Her kan du lese brevet som sendes til alle våre medlemmer med Fagbladet.

Enorm interesse for HMS -kurs

Seksjon samferdsel og teknisk avholdt kurs om HMS - "Et bedre arbeidsmiljø" tirsdag 20. mars 2012. Kurset hadde 108 søkere hvorav 32 fikk plass.

Yrkesfaglig barnehagesatsing

Fagforbundet Oslo har igangsatt et pilotprosjekt for å styrke medlemmenes yrkesfaglige påvirkning i barnehagesektoren.

Byrådet presses til å planlegge 1.000 nye sykehjemsplasser

Onsdag vil bystyrets flertall tvinge Byrådet - mot Byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkepartis stemmer - til å fremme en plan for etablering av 1 000 nye sykehjemsplasser innen 2015.

Kraftig kutt i antall miljøarbeidere ved Oslo universitetssykehus

Senter for rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus står foran kraftige kutt. I løpet av våren skal 50 av 300 årsverk bort, ifølge Fagforbundets klubbleder, Knut Sandli.