Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

Fagforbundet støtter kampen for de ureturnerbare flyktningene!

Fagforbundet vil kjempe imot den uverdige symbolpolitikken til den blåblå regjeringen. Flyktningene skal få rett til arbeid, skolegang og helsehjelp.

Minoritetssatsing i Fagforbundet Oslo

Skal vi styrke satsingen på å verve medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn må vi skolere oss selv. Det var hensikten med yrkesseksjonssamlingen som nylig fant sted.

Høy aktivitet i pensjonistutvalget

I 2019 har det vært full aktivitet i pensjonistutvalget i Fagforbundet Oslo. Responsen har vært enorm. Det blir mer av det samme i 2020.

Våre nettverk

Fagforbundet Oslo har mange nettverk hvor tillitsvalgte og medlemmer kan delta, og det blir stadig flere.

Yrkesprofilen: Jobber for ungdommen

Grethe Tangen er utekontakt, stolt medlem av Fagforbundet og jobber hver eneste dag for å gjøre Oslo til en bedre by å vokse opp i.

Postkom med på laget

Vi har hatt planleggingssamling for å stake ut kursen for 2020. Det var ekstra gledelig at Postkom var med. – Vi har blitt godt tatt imot og har tro på at dette blir bra, sier to tillitsvalgte fra Postkom.

FULL SEIER: Pensjon fra første krone også i Oslo kommune

Våre medlemmer vant. Det blir pensjon fra første krone i Oslo kommune fra 2021.

Krever pensjon fra første krone i Oslo kommune!

- Oslo er den eneste kommunen i landet som ikke har pensjon fra første krone. Sånn skal vi ikke ha det. Våre medlemmer skal ha pensjon fra første krone, sier Per Egil Johansen.

Tillitsvalgte rørt til tårer etter historisk seier

Vi vant pensjonskampen i sykehusene. Våre tillitsvalgte klappet, smilte og gråt. Det nytter å kjempe. Tusen takk til alle som stilte opp i streiken.

Vi vant pensjonskampen i sykehusene

LO-stat, deriblant Fagforbundet, og YS vant en knusende seier i Rikslønnsnemnda. Vi fikk fullt gjennomslag for hovedkravet om pensjon fra første krone.