Fagforbundet Oslo Brannkorpsforening

Fagforeningas forside arkiv

FULL SEIER: Pensjon fra første krone også i Oslo kommune

Våre medlemmer vant. Det blir pensjon fra første krone i Oslo kommune fra 2021.

Krever pensjon fra første krone i Oslo kommune!

- Oslo er den eneste kommunen i landet som ikke har pensjon fra første krone. Sånn skal vi ikke ha det. Våre medlemmer skal ha pensjon fra første krone, sier Per Egil Johansen.

Tillitsvalgte rørt til tårer etter historisk seier

Vi vant pensjonskampen i sykehusene. Våre tillitsvalgte klappet, smilte og gråt. Det nytter å kjempe. Tusen takk til alle som stilte opp i streiken.

Vi vant pensjonskampen i sykehusene

LO-stat, deriblant Fagforbundet, og YS vant en knusende seier i Rikslønnsnemnda. Vi fikk fullt gjennomslag for hovedkravet om pensjon fra første krone.

Riktig av byrådspartiene å søke støtte hos Rødt

Fagforbundet Oslo mener at Oslo Venstre har en arbeidslivspolitikk som ikke gagner våre medlemmer, det har Rødt Oslo.

Fulle hus for pensjonistutvalget i Oslo

Erik Moxnes populære foredragsserie om Oslo bys historie trakk nesten 100 personer. Blir du medlem i pensjonistutvalget i Oslo kan du bli med på masse arrangementer, få faglig påfyll og treffe nye mennesker.

Hjalp 34 medlemmer å få fast stilling

Våre tillitsvalgte står på hver eneste dag for våre medlemmer. Gro Rand er en av dem. Hun hjalp 34 personer å få fast stilling! Husk at din største ressurs som medlem er din tillitsvalgt.

Ta fagbrev du også

Yrkesseksjon kontor og administrasjon i samarbeid med AOF arrangerte informasjonsmøte om veien til fagbrev i Fagforbundet. Det er enklere enn du tror.

Yrkesfaglæreren

Uten yrkesfaglæreren ingen yrkesfagelever. Bli bedre kjent med May Liv Sagen som ønsker å bidra positivt til faget sitt.

Følg Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo på Facebook

Er du opptatt av arbeidsliv, tariffavtaler eller forhandlinger? Da er det bare en ting å gjøre og det er å følge KAH Oslo på Facebook.